Medische vervolgopleidingen en coschappen

Als opleidingsziekenhuis leidt Reinier de Graaf aios op tot specialist en bieden we tal van anios-plekken aan. Ook leiden we coassistenten op tijdens hun master Geneeskunde.

Medisch Specialist Stethoscoop

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis waarin we aios tijdens hun medische vervolgopleiding tot specialist opleiden. Ook bieden we tal van anios-plekken aan om werkervaring op te doen, te oriënteren op het vak en hen voor te bereiden op een opleidingsplek. Vacatures voor anios vind je hier. Daarnaast leiden we ook coassistenten op tijdens hun master Geneeskunde.

Medische vervolgopleidingen

We willen dat aios bovengemiddeld tevreden zijn wat betreft het opleidingsklimaat in het ziekenhuis, zowel ziekenhuisbreed als in afzonderlijke opleidingsgroepen. Goed opleiden in ons topklinische ziekenhuis (STZ) doen wij onder andere door continue te werken aan een zo optimaal mogelijk en veilig leerklimaat waarin ruimte is voor het ontplooien van individuele talenten. We leiden toekomstbestendige artsen op, voorzien in een actueel en motiverend scholingsaanbod en hebben oog voor de didactische kwaliteiten in opleidingsgroepen.

We leiden structureel aios op binnen twee opleidingsregio’s: de OOR-Leiden en OOR-Zuidwest Nederland. Ook is het mogelijk voor aios uit andere opleidingsregio’s om bij ons bijvoorbeeld hun differentiatiestage te volgen.

In Reinier de Graaf bieden we de volgende medische vervolgopleidingen aan:

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie & obstetrie
 • Heelkunde
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde

 • Klinische chemie
 • KNO
 • Klinische psychologie
 • Maag-darm-leverarts
 • Medische immunologie
 • Medische microbiologie
 • Neurologie

 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Psychiatrie
 • Revalidatie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Ziekenhuisfarmacie

Reinier de Graaf is daarnaast stage-instelling voor verschillende specialismen binnen de opleiding Huisartsgeneeskunde (Gynaecologie, Heelkunde/SEH, Interne geneeskunde, Kindergeneeskunde, KNO, Neurologie en Psychiatrie). Ook zijn we stage-instelling voor de opleiding tot Specialist ouderengeneeskunde en bieden we het subspecialisme Kinderallergologie aan.

Vragen over een medische vervolgopleiding? Neem contact op met de Reinier Academie via medischeopleidingen@rdgg.nl.

Coschappen

Reinier de Graaf biedt reguliere coassistentschappen aan in 8 vakgebieden: Interne geneeskunde, Heelkunde, Kindergeneeskunde, Neurologie, Gynaecologie en verloskunde, Dermatologie, KNO en Oogheelkunde.

Daarnaast zijn er keuze-coschappen en semi-artsstages mogelijk bij bovenstaande disciplines (behalve bij Gynaecologie en verloskunde). Daarnaast kunnen ook in de vakgebieden Spoedeisende geneeskunde, Plastische chirurgie, Intensive care, Urologie en Geriatrie keuzestages of semi-artsstages worden gevolgd. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. Binnen de Ziekenhuisfarmacie en Sociale geneeskunde bieden wij ook stages aan.

Mocht het specialisme van jouw keuze er niet bijstaan, informeer dan gerust naar de mogelijkheden voor keuzestages bij overige specialismes. Reinier de Graaf werkt samen met het ErasmusMC en het LUMC en incidenteel met andere UMC’s.

Vragen over een coschap? Neem contact op met de Reinier Academie via coassistenten@rdgg.nl.