Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek is voor Reinier de Graaf als Topklinisch ziekenhuis (STZ) een belangrijke pijler. Hierdoor kunnen we namelijk de kwaliteit van de zorg verbeteren en innoveren.

De ambitie om wetenschappelijk onderzoek te doen als STZ-ziekenhuis is groot en we publiceren veel in (internationale) vakbladen. Jaarlijks publiceren onderzoekers van Reinier de Graaf gezamenlijk rond de tweehonderd artikelen.

Actief op vrijwel alle afdelingen

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in ons ziekenhuis wordt uitgevoerd, heeft als doel de zorg voor de patiënt te verbeteren. Vrijwel alle afdelingen van het ziekenhuis zijn actief op het gebied van wetenschap, door zelf onderzoeksinitiatieven te ontplooien of door deel te nemen aan (inter)nationale multicenter trials. We werken intensief samen met universitaire (medische) centra, zoals het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft.

Hoge impactscore voor Reinier de Graaf

De impact van het wetenschappelijk onderzoek in de topklinische ziekenhuizen, waar Reinier de Graaf ook toe behoort, is zeer hoog. De STZ-ziekenhuizen scoren namelijk gemiddeld 1,54. De score van Reinier de Graaf ligt daar nog ver boven, met 2,17. Dit betekent dat de impact 117% boven het internationale gemiddelde ligt. In de CWTS-analyse van de jaren 2009-2018 is het wereldwijde gemiddelde weergegeven als 1. In het wetenschappelijk magazine Reinier Research worden de prestaties van het ziekenhuis op onderzoeksgebied onder de aandacht van een breder publiek gebracht.

Innovaties dicht bij medewerkers

Ook onderzoek naar innovaties neemt een steeds belangrijkere plaats in. Uitzonderlijk is de manier waarop Reinier de Graaf innovatie heeft georganiseerd, namelijk dicht bij de medewerkers (de eindgebruikers). Hierbij is er ruimte voor experimenten en testen om aan te tonen of een innovatie ook echt werkt. Innovatie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor de patiënt.

Wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers

Het Wetenschapsbureau van de afdeling Wetenschap biedt informatie en ondersteuning aan onderzoekers uit alle disciplines voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in alle fases. We ondersteunen hier dus niet alleen artsen mee, maar ook verpleegkundigen, paramedici en andere onderzoekers.

Kenniscentrum met uitgebreide informatievoorziening

Het Kenniscentrum van de afdeling Wetenschap biedt een goed uitgeruste bibliotheek. Het centrum verzorgt de wetenschappelijke informatievoorziening en informatiediensten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Naast een kleine fysieke collectie heeft het Kenniscentrum toegang tot een uitgebreide digitale collectie literatuur en tijdschriften.

Wetenschapsraad

De Wetenschapsraad (WR) behartigt de belangen van alle medewerkers van het Reinier die in de breedste zin onderzoek doen of willen gaan doen. Onderzoekers worden ondersteund bij alle facetten van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Samenwerking en onderlinge afstemming is hierbij belangrijk. Vandaar dat verschillende groepen binnen de WR zijn vertegenwoordigd, zoals de medische staf, de verpleging, de researchbureaus, de arts-assistenten, het Innovatieplatform, RHMDC en het Wetenschapsbureau.

Heb je vragen over wetenschappelijk onderzoek in Reinier de Graaf? Neem contact op met het Wetenschapsbureau via Wetenschapsbureau@rdgg.nl