Arbeidsvoorwaarden

Benieuwd wat je kunt verwachten van onze arbeidsvoorwaarden? We nemen je mee in de belangrijkste punten.

Arbeidsvoorwaarden

Cao Ziekenhuizen

Als je bij Reinier de Graaf ziekenhuis werkt, val je onder de Cao Ziekenhuizen. Wij kennen een 36-urige werkweek, maar bij ons kun je in veel functies ook parttime werken. Urenspreiding en roostervrije dagen worden gezamenlijk afgesproken.

Salaris

Jouw salaris is afhankelijk van de salarisschaal die hoort bij de functie. Dat noemen we altijd bij de vacature. Voor het bepalen van de hoogte van jouw salaris binnen deze salarisschaal gebruiken wij ons algemeen salarisbeleid.

Coaching en loopbaanadvies

Bij vragen over jouw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling kun je een beroep doen op een interne coach of de loopbaanadviseur. De interne coaches zijn collega’s bij Reinier de Graaf die hiervoor zijn opgeleid en je graag verder helpen in je loopbaan.

Eindejaarsuitkering

In december wordt 8,33% van je jaarsalaris als eindejaarsuitkering uitbetaald.

Vakantiegeld

In mei wordt bij je salaris 8,33% van het jaarsalaris als vakantiebijslag uitbetaald.

Vergoeding reiskosten

Reinier vergoedt je reiskosten volgens de cao. Omdat de belastingdienst een hogere vergoeding voor reiskosten toestaat, kan je bij Reinier gebruik maken van de regeling Fiscale ruimte reiskosten. Met deze regeling, als onderdeel van het meerkeuzesysteem, profiteer je optimaal van de vergoeding voor je reiskosten.

Meerkeuzesysteem (MKSA)

Via het meerkeuzesysteem (MKSA) heb je bij Reinier de mogelijkheid om naar eigen keuze bepaalde arbeidsvoorwaarden in te zetten voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een (elektrische) fiets, kosten die je hebt gemaakt met betrekking tot sport, scholing of voor de contributie van een beroepsvereniging. Door hiervoor je vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bruto salaris of uren in te zetten levert je dit fiscaal voordeel op. Daarnaast kom je in aanmerking voor korting bij de aankoop van een fiets of voor extra voordelig sporten bij bepaalde fitnesscentra.

Gratis parkeren

Als medewerker kun je bij alle locaties gratis je auto parkeren. Voor je fiets is er een gratis afgesloten stalling.

Pensioen

De voorzieningen voor pensioenen zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). Het gaat hierbij om een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Reinier de Graaf en jij betalen beide 50% van de premie. PfZW biedt de mogelijkheid om het pensioen al eerder te laten ingaan of juist uit te stellen. Met een pensioen bij PfZW ben je verzekerd van een inkomen:
– Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (ouderdomspensioen)
– Voor de partner na overlijden (partnerpensioen)
– Voor de kinderen na overlijden (wezenpensioen)
– En bouw je kosteloos pensioen op bij arbeidsongeschiktheid.

Personeelsvereniging

Als medewerker ben je automatisch en kosteloos lid van de personeelsvereniging van Reinier de Graaf. Regelmatig worden leuke activiteiten georganiseerd waar je gratis of tegen een kleine vergoeding met collega’s aan kunt meedoen.

Sporten

Bij Reinier de Graaf kun je voordelig werken aan je gezondheid bijvoorbeeld omdat Reinier de Graaf regelmatig deelname aan sportevenementen vergoedt, denk aan de City Pier City-loop of de Ride for the Roses. Daar doen veel collega’s aan mee. Bovendien kun je deelnemen aan de regeling Fit- en Gezondheidsbevordering van het meerkeuzesysteem (MKSA), waarbij je de gemaakte kosten voor sport voordelig kunt laten verrekenen. Ook wordt er korting geboden bij een aantal fitnesscentra.

Rookvrij Reinier

Als ziekenhuis willen wij ons inzetten voor een rookvrije generatie. Roken is immers de belangrijkste vermijdbare oorzaak van vroegtijdige sterfte en ziekte, zoals longziekten en hart- en vaatziekten. Daarom mag er op ons gehele ziekenhuisterrein niet gerookt worden, zowel binnen als buiten. Lees er hier meer over. Wil je zelf stoppen met roken? Dan kun je begeleiding krijgen via SineFuma.

Gedragscodes

De Gedragscode en de Gedragscode Computergebruik, Internet en E-mail gelden voor iedere medewerker. Het beschrijft welk gedrag wij van de medewerkers in onze organisatie verwachten om de juiste zorg te realiseren met inachtneming van de geldende (privacy)wet- en regelgeving, de cao, AMS, beroepscodes, interne procedures en afspraken.

Verlofregeling voor vrijwilligerswerk

Jaarlijks kunnen medewerkers 1 week betaald verlof aanvragen om een vakantieweek voor chronisch zieken of (verstandelijk) beperkten te begeleiden.

Grenzeloos Reinier

Grenzeloos Reinier ondersteunt medewerkers die vrijwilligerswerk in het buitenland doen. Het vrijwillig (medische) hulp kunnen bieden in een land waar de nood hoog is, kan een waardevolle en leerzame ervaring zijn. Medewerkers kunnen daarom een aanvraag doen voor reiskostenvergoeding en gedeeltelijk betaald verlof.

Wil je meer informatie over de arbeidsvoorwaarden bij Reinier de Graaf? Bel of mail dan een van de recruiters.