Vervolgopleiding Kinderverpleegkundige

Wil jij je inzetten voor jonge patiënten van Reinier de Graaf en hun ouders of verzorgers? Dan is de opleiding Kinderverpleegkunde de carrièrestap die bij jou past!

Het werk van de Kinderverpleegkundige

Als kinderverpleegkundige werk je op de Kinder- en jeugdafdeling van ons ziekenhuis. Met aandacht en zorg verpleeg je de kinderen (0 tot 18 jaar) die op deze afdeling liggen. Deze kinderen hebben uiteenlopende ziekten en aandoeningen. 

Je biedt gezinsgerichte zorg. Dat betekent dat je je niet alleen richt op het kind, maar ook oog hebt voor wat de ouders of verzorgers nodig hebben aan begeleiding en advies. Samen met kinderartsen, andere verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers geef je elk kind de aandacht die het verdient.

Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige

De opleiding Kinderverpleegkunde duurt 14 maanden. Gedurende de opleiding werk je bij voorkeur 32 uur per week bij Reinier de Graaf. Wij stimuleren je om alles uit jezelf te halen. Ook hebben we aandacht voor jouw inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Waarom de opleiding tot Kinderverpleegkundige?

  • Je leert kinderen in verschillende leeftijdsfasen observeren en begeleiden tijdens het ziek-zijn en veiligheid te bieden in een vreemde omgeving;
  • Je leert het zieke kind herkennen door klinisch te redeneren en leert hierop snel te reageren.
  • Je leert gezinsgerichte zorg te bieden, ouders te informeren en de regie te houden over het zorgproces
  • Je leert je een coördinerende rol toe-eigenen in de multidisciplinaire begeleiding van kind en gezin. Op somatisch, psychisch én sociaal vlak.

Past deze opleiding bij jou?

  • Heb jij oprechte aandacht en een hart voor kinderen?
  • Kun jij goed klinisch redeneren?
  • Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden, die nodig zijn om de jonge patiënten en hun ouders/verzorgers zorg en begeleiding te bieden?

Dan bereiden we je graag voor op een functie als Kinderverpleegkundige! De opleiding start meestal 2 keer per jaar. Voor de start draai je al een half jaar mee op de afdeling. Houd hiervoor de vacatures in de gaten of meld je aan voor een Job Alert.

Kinderverpleegkundige bij Reinier de Graaf

De opleiding Kinderverpleegkundige is een CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleiding. Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Met deze erkenning is de professionaliteit van onze zorg gewaarborgd, zowel voor patiënten als voor zorgmedewerkers.

Je leert en werkt op een fijne afdeling, met alle nodige voorzieningen voor ouders en kinderen. Voor veel aandoeningen, klachten en problemen bij kinderen zijn er speciale spreekuren. Kinderartsen werken in gespecialiseerde teams bij bijvoorbeeld allergieën, eetstoornissen, infectieziekten of kanker. Voor behandeling van kanker bij kinderen werkt het Reinier de Graaf samen met het Prinsens Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht in ‘shared care zorg’.

Op de afdeling vind je ook een Ronald McDonald huiskamer waarbij vrijwilligers ouders, broertjes en zusjes en hun zieke kind dicht bij elkaar kunnen zijn, even ‘weg’ uit de ziekenhuissfeer.

Onze kind- en gezinsgerichte zorg betrekt ouders dicht bij de behandeling van hun kind. Voor deze vorm van zorg kregen we een Gouden Smiley van Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze Smiley laat zien dat de zorg op onze afdeling van hoge kwaliteit is.

Instroomeisen

  • Je bent BIG-geregistreerd als verpleegkundige, niveau 4 of 5;
  • Gedurende het volgen van deze opleiding heb je een dienstverband binnen Reinier de Graaf van minimaal 32 uur per week.
  • Kijk op CZO voor de meest recente opleidingseisen.

Gerelateerde opleidingen

Misschien vind je deze opleidingen ook wel interessant:

Of wil je meer weten over de mogelijkheden als verpleegkundige bij Reinier de Graaf: