Stages en opleidingen

Als topklinisch ziekenhuis vinden wij het erg belangrijk dat je bij ons verder kunt leren. Daarom is er bij ons veel mogelijk op het gebied van stages, (vervolg) opleidingen en wetenschap.

Ontwikkel je met onze (vervolg)opleidingen en stages

Als topklinisch ziekenhuis vinden wij het erg belangrijk om (toekomstige) zorgprofessionals te begeleiden en verder op te leiden in ons ziekenhuis.
Leer meer over de mogelijkheden:

De Reinier Academie

Als student word je begeleid door zorgprofessionals van het ziekenhuis. Om dit voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de Reinier Academie opgericht. De Reinier Academie speelt een belangrijke rol in ondersteuning van de studenten, afdelingen en vakgroepen. Onder andere door vakinhoudelijke scholing en training, en coaching op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ter ondersteuning van de opleidingen zijn ook handige faciliteiten aanwezig: een Kenniscentrum (bibliotheekfunctie), e-learning en praktijkoefenruimten (skillslab).  

Met de Reinier Academie willen we een belangrijke bijdrage leveren om de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de zorgprofessionals op peil te houden. Voor werkplezier én zodat we nog betere patiëntenzorg kunnen bieden.  

De Reinier Academie is er voor alle medewerkers (in opleiding) van het eigen ziekenhuis en de studenten en stagiaires.