Locaties

Reinier de Graaf heeft een aantal locaties waar zorg wordt verleend. Wanneer je bij Reinier de Graaf komt werken, worden daarom een of meerdere locaties jouw vaste standplaats. Hieronder vind je meer informatie over onze locaties in Delft, Voorburg en Naaldwijk.

Sollicitatiegesprekken vinden meestal plaats in de Gravin. Je vindt hier meer informatie over de route daar naartoe.

Delft – Het Reinier de Graaf Gasthuis

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is een algemeen ziekenhuis en tevens onze hoofdlocatie. Alle specialismen zijn hier aanwezig, naast een afdeling Spoedeisende Hulp, een huisartsenpost en een poli-apotheek. Ook is veel van de staf werkzaam in het gebouw ‘De Gravin’ naast het ziekenhuis. Bekijk hier een overzicht van alle afdelingen en specialismen die zich in Delft bevinden en hoe je deze locatie kunt bereiken.

Reinier de Graaf ziekenhuis locatie delft

Naaldwijk – Behandelcentrum Westland

Behandelcentrum Westland in Naaldwijk is een poliklinisch centrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Op deze locatie bevinden zich verschillende poliklinieken. Verder kunnen patiënten hier onder meer terecht voor het maken van röntgenfoto’s en buikecho’s. Er is een behandelkamer voor poliklinische ingrepen en er zijn ECG-faciliteiten. In het Behandelcentrum Westland worden longfunctieonderzoeken verricht en voert Beter Horen gehoortesten uit in samenwerking met de KNO-artsen van Reinier de Graaf.
Bekijk hier een overzicht van alle afdelingen en specialismen die zich in Naaldwijk bevinden en hoe je deze locatie kunt bereiken.

Behandelcentrum Westland in Naaldwijk

Voorburg – Behandelcentrum Voorburg

Op de locatie Behandelcentrum Voorburg bevinden zich verschillende poliklinieken, de afdeling radiologie en is er bloedafname mogelijk. Ook is hier het Fertiliteitscentrum gevestigd. Hier worden allerlei fertiliteitsonderzoeken en behandelingen zoals IVF en ICSI op locatie uitgevoerd.
Zie hier een overzicht van alle afdelingen en specialismen die zich in Voorburg bevinden en hoe je deze locatie kunt bereiken.

Behandelcentrum Voorburg