Jubilerende researchverpleegkundige Carolien Haazer groeit en bloeit in Reinier de Graaf

In 1981 verhuisde ze naar Delft en maakte haar verpleegkundige opleiding af in ons ziekenhuis. Inmiddels is Carolien al jaren werkzaam als researchverpleegkundige oncologie en behaalde in 2015 haar master als klinisch epidemioloog.

30 maart 2021

Iedere dag staat in het teken van onderzoek. Onderzoek naar nieuwe en/of betere behandelingen, maar ook naar betere patiëntenzorg. Carolien: “Met zo’n leuke en afwisselende baan is geen dag hetzelfde. En met iedere nieuwe werkplek die ik hier in de 40 jaar dat ik hier werk heb gehad, leer ik weer nieuwe dingen. Ik ben hier nog lang niet klaar.”

Carolien houdt zich als researchverpleegkundige oncologie vooral bezig met de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeken. Die onderzoeken zijn vaak gericht op het verbeteren van behandelingen, maar ook op de kwaliteit van leven van patiënten. “Dit doe ik samen mijn collega-researchverpleegkundigen en de oncologen en hematologen. We doen mee aan onderzoeken met bijvoorbeeld nieuwe medicijnen. We kijken of de behandeling beter is en of de bijwerkingen minder of juist meer zijn. Ook kijken we soms of bijvoorbeeld kortere behandelingen of andere medicijncombinaties doeltreffend zijn voor oncologiepatiënten. Sinds 2017 nemen we deel aan de DRUP-studie, waarbij we kankerpatiënten waarvoor geen behandeling meer beschikbaar is, specifieke anti-kankermiddelen kunnen aanbieden die geregistreerd zijn voor andere kankersoorten. Hierbij letten we specifiek op de kenmerken van de tumor en krijgen patiënten toegang tot een andere therapie. Zo kijken we hoe we mensen toch langer kunnen behandelen en hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.”

Voordat Carolien dit werk ging doen, was ze lange tijd werkzaam als IC-verpleegkundige in ons ziekenhuis. “Dat heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Toen ik op de IC werkte, deden de cardiologen mee aan onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden bij onder andere patiënten met een acuut hartinfarct. Eén van de middelen die toen onderzocht werd, liet enorm goede resultaten zien en is toen lang de standaardbehandeling geweest. Het verzamelen van data en gegevens van patiënten die deelnamen aan de onderzoeken en de logistiek eromheen trok mij enorm. Dit deed ik op verzoek van de cardiologen lange tijd naast mijn werk als IC-verpleegkundige. Later kreeg ik de kans om de post-hbo opleiding tot researchverpleegkundige te volgen en kreeg ik een nieuwe werkplek. In die tijd was ik de eerste researchverpleegkundige in Delft met die opleiding.”

Carolien vindt de samenwerking met de artsen inspirerend. Maar ze is ook blij met het patiëntencontact dat ze nog steeds heeft. “Patiënten informeren, onderzoeken uitleggen, de controles en voorbereidingen bijhouden voor de deelnemers en natuurlijk de (eind)resultaten. Het is mooi om te zien dat veel patiënten willen meewerken aan medisch wetenschappelijke onderzoeken, ook als ze er niet direct zelf baat bij hebben.” Als topklinisch ziekenhuis met een sterke opleidingstraditie is en blijft het doen van (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk voor Reinier de Graaf. “Onze status maakt dat we veel nieuwe onderzoeken mogen doen. En onze deelname aan veel grote studies versterkt ook onze topklinische status. Ik heb hier de kans gekregen echt de diepte te gaan en hiervoor gerichte opleidingen te kunnen volgen. Dit geeft mij de kans door te groeien in mijn vak. Daar ben ik erg dankbaar voor,” aldus Carolien.