Anesthesiologie

Wil je meer weten over de vervolgopleiding anesthesiologie? We vertellen je meer over de vakgroep bij Reinier de Graaf.

De opleiding tot anesthesioloog vindt plaats in de negen zogenaamde A-klinieken, waarbij het tweede jaar in een perifere kliniek plaatsvindt. De totale opleidingsduur van de anesthesioloog is vijf jaar. Hiervan brengt de aios maximaal 12 maanden door in de Reinier de Graaf. De vakgroep bestaat uit 12 anesthesiologen, waarvan 5 zijn geregistreerd als pijnspecialist. Sinds medio 2015 wordt gewerkt op twee locaties. Naast de anesthesiemedewerkers in opleiding worden door de anesthesiologen ook ICU en SEH-aios opgeleid die op het OK complex een deel van de Opleiding (stages) volgen.

Aanmelding: vanuit Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden.

Website: www.oorleiden.nl

Opleider: Dr. N. (Nick) van Dasselaar, anesthesioloog
Plaatsvervangend opleider: Dr. J.F. (Frans) van Poorten, anesthesioloog