Pathologie

In de OOR-ZWN wordt de universitaire opleiding pathologie gevolgd in het Erasmus MC (36-54 maanden) en een niet-universitaire opleidingsinrichting (6-24 maanden) een aantal perifere laboratoria waaronder Reinier de Graaf Gasthuis (Delft),

Aanmelden: kijk op de KNMG-website:

Website: www.knmg.nl

Opleider: Dr. F.M.M. (Frank) Smedts

Plaatsvervangend opleider: Dr. C. H.J. (Carel) Meijers