Klinische Chemie

De opleiding tot klinisch chemicus is een vierjarige postacademische opleiding die je kunt volgen in één van de klinisch chemische laboratoria die daartoe opleidingsbevoegdheid hebben verworven. Het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum is een uitdagende multidisciplinaire organisatie en omvat zowel het specialisme klinische chemie als medische immunologie, medische microbiologie en pathologie. Hiermee behoort het RHMDC tot 1 van de grootste medische laboratoria in Nederland.

Aanmelden: het aanvraagformulier opleidingsvoorwaarden en bijbehorende modelschema’s zijn te vinden in de opleidingsafdeling op de ledenpagina van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Website: www.NVKC.nl

Opleider: Dr. F.A.L. (Frans) van der Horst, klinisch chemicus
Plaatsvervangend opleider: Dhr. R. (Raoul) Oude Engberink, klinisch chemicus