Interne Geneeskunde

De opleiding interne geneeskunde in het Erasmus MC is een regionale opleiding. De opleiding tot internist duurt 6 jaar, waarvan de AIOS doorgaans enkele jaren doorbrengt in een geaffilieerd ziekenhuis in de regio en enkele jaren in het Erasmus MC. De vakgroep Interne Geneeskunde van Reinier de Graaf verzorgt een vierjarige opleiding interne geneeskunde met 18 AIOS en 20 ANIOS. De beschikbare stages en differentiatieonderdelen in Reinier de Graaf zijn: Kliniek interne geneeskunde, Poliklinisch werken, Consultatief werken, Intensive care, Acute interne geneeskunde, Allergologie, Cardiologie, Hematologie, Longziekten, MDL, Oncologie.

Aanmelden:
Sollicitatiebrief aan: Mw. dr. S.C.E. Klein Nagelvoort Schuit, hoofdopleider intern geneeskunde Erasmus MC. Sollicitatiebrief met bijlagen per email naar mw. T. Brosky, coördinator opleiding Interne Geneeskunde: t.brosky@erasmusmc.nl 
Zie ook: www.internegeneeskunderotterdam.nl/opleiding/sollicitatieprocedure
Website: www.internegeneeskunderotterdam.nl


Opleider: Dr. H. Boom, internist
Plaatsvervangend opleider: Dr. E. (Erik) Duschek, internist